Sällskapet Kvasir

En norrön tankesmedja

Grundades 1965 i Borås i Sverige av ett antal personer med ett stort intresse för den förkristna kulturen i Norden samt av den antika civilisationen, särkilt dess religionshistoriska utveckling.

Sedan 1967 och till dags dato är Sällskapet baserat i Göteborg.

Därav följer att vi även har ett alldeles särskilt intresse för vårt gamla fädernesland, Norge.

Göteborg ligger ju i det som en gång var norska Elfsyssel Fylke.

Vi har många och djupa kontakter med Norge.

Vi är i övrigt helt lokalanpassade och är inte alls intresserade av att vara någon slags rikstäckande organisation.
År 1971 beslutades att Sällskapets inriktning helt skulle vara på den norröna (d.v.s. den fornnordiska förkristna) kulturen i Norden.

Sedan dess har vi koncentrerat oss på det som vi då kallade ”den immateriella” kulturen under den förkristna tiden i Norden.

Det vill säga den icke materiella sidan av den gamla nordiska norröna samhället.

Hur man tänkte, hur man resonerade, hur man handlade.

Ordet immateriell har dock idag fått en liten annorlunda innebörd hos somliga forskare. Sällskapet sysslar alltså inte alls med det som upptar så många andra som är intresserade av gångna tider, likt klädedräkt, vapen, smycken, husbyggnad, etc.

Tilläggas kan att vi även är totalt ointresserade av all form av praktisk stridsteknik.

För dem som har dylika böjelser finns andra forum.

Vi koncentrerar oss däremot helt och hållet på saker som skaldekonst, musik, föreställningar om etik och moral, kunskap om naturen, tro och vetande.
Sällskapet består uteslutande av akademiker där varje person har sitt ansvarsområde.

Vi har en yttre föredragsverksamhet främst vid muséer och större marknader i hela Norden.

Dessutom musikframträdanden med kopior av autentiska vikingatida instrument, skaldeframträdanden på korrekta norröna versmått, uppvisningar i norrön kvaddans med mera.

Vi har även en hel del inre verksamhet.

Vi har nu existerat under namnet Kvasir i över 40 år och som alla gamla föreningar har vi haft en komplicerad och stundtals turbulent historia.

Det finns dessutom både mycket gamla direkta föregångare och gamla och nya sidoskott. Vårt föreningsträd börjar likna en gammal ek med djupa rötter och yvig krona.

Vi har under årens lopp ändrat utseende några gånger.

Vi består numera av en liten sammansvetsad grupp.

Av den är några synliga utåt med föredragsverksamhet, seminarier etc.

Andra syns aldrig offentligt och några bor dessutom spridda runt om i Norden och resten av världen.

Vi har t.ex. medlemmar som bor i USA och i Österrike.

Alla arbetar vi mot samma mål – att sprida kunskap om Seden.

Vi kallar oss sedan länge för en tankesmedja, eftersom det är just så vi sedan lång tid arbetar.

Vi har också en omfattande råd- och hjälpverksamhet till de norrönt inriktade föreningar, som så önskar.

Allt detta ger tillsammans ett vinnande koncept som nu hållit sig mycket länge.
Sällskapet Kvasir anser att det är helt förenligt med Seden att inte medvetet lägga sig i andra norrönt inriktade gruppers och individers göranden och/eller låtanden.

Vi tror fullt och fast på lokala helt självständiga grupper och det individuella ansvarstagandet.

Vi anser att ett fritt ömsesidigt utbyte mellan gelikar är det som bäst samstämmer med andan i Seden.

Vi har därför under årens lopp i det tysta uppmuntrat och (hoppas vi) inspirerat en hel del människor både inom och utom Sverige.

Sällskapet Kvasir är således helt oberoende och har inga som helst band till någon annan förening, inhemsk eller utländsk.
Självfallet tar vi i Sällskapet Kvasir helt avstånd från alla nya och gamla former av asatro/fascism/nationalsocialism/odinism/rasism.

Det är för övrigt ytterst beklämmande att detta självklara faktum alls behöver påpekas i vår tid…


Sammanfattningsvis:


Vi hyser alla i Sällskapet Kvasir en djup och uppriktig beundran för det gamla norröna samhällssystem som fanns i hela det förkristna Norden och dess förmåga att i en enda allomfattande livsfilosofi sammanfatta ett ekologiskt leverne, religion, folktro, etik, moral, vidsynthet och en djup tilltro till den egna förmågan.

Av de gamle kallades detta för SEDEN (Siðr)rätt och slätt.

Ordet kommer från sedvänja, bruk.

Det är alltså denna gamla livsfilosofi som fascinerar oss så mycket att vi nu hållit på i över fyrtio år.